Martin Furan

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Klinikk psykisk helse og avhengighet

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo

Han har bidratt med utforming og design, analyse og tolkning av data, utarbeiding av manus og har godkjent innsendte manusversjon.

Martin Furan er sosiolog og seniorkonsulent.

Artikler av Martin Furan
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media