Martin Furan

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Klinikk psykisk helse og avhengighet

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo

Han har bidratt med utforming og design, analyse og tolkning av data, utarbeiding av manus og har godkjent innsendte manusversjon.

Martin Furan er sosiolog og seniorkonsulent.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Vi har mottatt økonomisk støtte fra Tvangsforsk (Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet) og fra Helsedirektoratet til studien.

Artikler av Martin Furan
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media