Martin Altreuther

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Martin Altreuther (f. 1965)

er spesialist i generell kirurgi og karkirurgi. Han er overlege ved Karkirurgisk avdeling ved St. Olavs hospital og medlem av styringsgruppen i NORKAR, nasjonalt kvalitetsregister for karkirurgi i Norge.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

St. Olavs hospital

Artikler av Martin Altreuther
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media