Marte Renate Thomassen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Marte Renate Thomassen er ph.d. og yrkeshygieniker ved Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Arbeids- og miljømedisinsk avdeling tilbyr masketetthetstesting som konsulentoppdrag samt tilbyr kurs og utleie av instrumenter for tetthetstesting av åndedrettsvern.

Artikler av Marte Renate Thomassen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media