Marte Karoline Råberg Kjøllesdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Klynge for forsking og analyse av helsetenesta

Folkehelseinstituttet

og

Institutt for folkehelsevitskap

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU)

Forfattarbidrag: idé og design, tolking av resultat, revisjon av manuskript og godkjenning av innsend versjon.

Marte Karoline Råberg Kjøllesdal er ph.d. i samfunnsernæring, førsteamanuensis og forskar.

Artikler av Marte Karoline Råberg Kjøllesdal
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media