Marte Alsos Sørensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marte Alsos Sørensen

Trond Skjelstad, Marte Alsos Sørensen, Erik Waage Nielsen
21.02.2017
Impaired consciousness may be caused by a variety of reasons, and sometimes the simple explanations are overlooked. We describe here the case of a young cross-country skier who developed a serious...
Trond Skjelstad, Marte Alsos Sørensen, Erik Waage Nielsen
16.02.2017
Bevissthetsforstyrrelser kan ha mange forklaringer, og av og til blir enkle årsaker oversett. Vi forteller her om en ung turskiløper som utviklet en alvorlig indremedisinsk tilstand med dramatiske...