Markus Hauser

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Markus Hauser

Ulf E. Kongsgaard, Steinar Bjørgo, Markus Hauser
19.02.2004
De fleste kreftpasienter opplever smerter, 30 – 50 % under kurativ behandling og 70 – 90 % i den palliative fasen ( 1 ). God smertekontroll alene kan ikke bedre livskvaliteten, men smerte er den...