Markus Dines Knudsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Markus Dines Knudsen (f. 1986) er m.sc. i ernæringsfysiologi og ph.d.-kandidat. Han har bidratt med innsamling av data og kritisk revisjon av manuskriptet.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Kreftregisteret

og

Sykehuset Telemark

Artikler av Markus Dines Knudsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media