Markku Mähönen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Markku Mähönen

Markku Mähönen, Dag S. Thelle
20.06.2000
Etter den annen verdenskrig registrerte man en raskt økende dødelighet i hjerte- og karsykdommer i den industrialiserte del av verden, med unntak av Japan. Fra slutten av 1960-årene begynte...