Marja-Liisa Lillebø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marja-Liisa Lillebø

Marja-Liisa Lillebø, Helge Ose Velle, Torgeir Bruun Wyller
21.02.2012
«Admission for social reasons» and «causa socialis» are terms often used to describe hospitalisations that are assumed to be unnecessary. However, a thorough assessment of so-called unnecessarily...
Marja-Liisa Lillebø, Helge Ose Velle, Torgeir Bruun Wyller
21.02.2012
«Innleggelse av sosiale årsaker», «akutt pleie» og «causa socialis» er begreper som ofte brukes om innleggelser som blir antatt å være unødvendige. Men grundig vurdering av såkalt unødvendig innlagte...