Marius Normann

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marius Normann

Nils Kristian Raabe, Marius Normann, Wolfgang Lilleby
24.03.2015
Prostate cancer is the most commonly occurring type of cancer in men in Norway, and 4 978 men received the diagnosis in 2011 ( 1 ). Prostatectomy and radiotherapy are the only two treatment...
Wolfgang Lilleby, Nils Kristian Raabe, Marius Normann
16.06.2015
Professor og urolog Truls Bjerklund Johansen, har meget fortjenstfullt kommentert vår artikkel om innvendig strålebehandling med lavdoserate brakyterapi av lavrisikopasienter med prostatakreft ( 1...
Nils Kristian Raabe, Marius Normann, Wolfgang Lilleby
24.03.2015
Prostatakreft er den vanligst forekommende kreftsykdom hos menn i Norge, og i 2011 var det 4 978 som fikk diagnosen ( 1 ). Prostatektomi og strålebehandling er de to eneste behandlingsmodaliteter som...