Marius Kurås Skram

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Marius Kurås Skram (f. 1978)

er lege i spesialisering ved barneavdelingen ved Nordlandssykehuset i Bodø. Tidligere var han i tilsvarende stilling ved barneklinikken ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Mikrobiologisk avdeling

Oslo universitetssykehus, Ullevål

*  Nåværende adresse:

M.K. Skram, Barneavdelingen, Nordlandssykehuset, Bodø

Artikler av Marius Kurås Skram
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media