Marius Dalby

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marius Dalby

Olav Kristianslund, Marius Dalby, Liv Drolsum
04.05.2020
In most cases, cataract surgery provides a permanent, good visual outcome. However, the artificial intraocular lens may become dislocated after some years. In the following case report, this...
Olav Kristianslund, Marius Dalby, Liv Drolsum
04.05.2020
Kataraktkirurgi gir som oftest varig, godt synsresultat. Imidlertid kan den kunstige linsen løsne etter noen år. Her presenteres en kasuistikk der denne komplikasjonen førte til subakutt synstap...
Marius Dalby, Knut Gjesdal
12.06.2012
Forebygging av hjerte- og karsykdommer er blant legenes viktigste oppgaver. Helsedirektoratets retningslinjer vektlegger de tradisjonelle påvirkelige risikofaktorene blodtrykk, kolesterolnivå,...