Marius Asplin

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marius Asplin

Marius Asplin, Even Fagermoen
08.09.2015
Vi har med glede lest kommentaren fra Kristoffersen og medarbeidere fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, til vårt debattinnlegg omkring sammenlikning av kvalitet på helsetjenester...
Marius Asplin, Even Fagermoen
30.06.2015
Kvalitetsindikatorsystemet er en sentral metode for evaluering av helsetjenester. Behandlingsresultater må risikojusteres for at man skal kunne sammenlikne ulike sykehus eller avdelinger. Åpne tall...
Marius Asplin, Even Fagermoen
03.05.2016
Vi har med interesse lest Hagen og medarbeideres artikkel der de viser hvorledes risikojusterte verdier for 30 dagers mortalitet etter hjerteinfarkt endres avhengig av hvilke variabler som inngår i...