Marius Altern Øvrehus

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Marius Altern Øvrehus (f. 1977)

er lege i spesialisering med B-grenstilling ved Avdeling for nyresykdommer.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Avdeling for nyresykdommer

St. Olavs hospital

Artikler av Marius Altern Øvrehus
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media