Marit Valla

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marit Valla

Marit Valla
15.10.2018
Insidensen av brystkreft har økt, og prognosen blir stadig bedre, men ikke for alle subtyper. Foto: Christian Samsonsen I mitt doktorgradsprosjekt har jeg studert insidens og prognose ved...
Dag Paulsen, Helene Lysne Stamnes, Marit Valla, Jon Peter Rolie
06.01.2005
Behandling med hemodialyse eller peritoneal dialyse av pasienter med akutt eller kronisk nyresvikt er en livreddende, kostbar og komplisert spesialistbehandling. Pasienter i hemodialyse må reise 2 – ...