Marit Teigen Hauge

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marit Teigen Hauge

Marit Teigen Hauge, Einar Nilsen, Trond Nordseth
25.05.2020
Vi takker I. Nordøy og medarbeidere for deres interesse i vår beskrivelse av en pasient med Covid-19 sykdom med negative nasofarynksprøver og akutt lungesviktsyndrom ( 1 , 2 ). På bakgrunn av en...
Marit Teigen Hauge, Einar Nilsen, Trond Nordseth
17.04.2020
A woman in her forties who was hospitalised after a three-week history of respiratory tract infection, developed severe acute respiratory distress syndrome. Nasopharyngeal swabs taken on days 1 and 3...
Marit Teigen Hauge, Einar Nilsen, Trond Nordseth
11.04.2020
En kvinne i 40-årene som ble innlagt etter tre ukers sykehistorie med luftveisinfeksjon, utviklet alvorlig akutt lungesviktsyndrom. Nasofarynksprøver tatt dag 1 og 3 etter innleggelse var negative...