Marit Synnøve Berg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo

Hun har bidratt med sortering av artikler, tolkning av funn og utarbeiding av manus.

Marit Synnøve Berg er medisinstudent.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Marit Synnøve Berg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media