Marit Solbjør

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marit Solbjør

Marit Solbjør
12.06.2018
I 1998 vedtok Stortinget å innføre et landsdekkende tilbud om brystkreftscreening med mammografi for kvinner i alderen 50–69 år. Siden 2004 har alle kvinner i målgruppen blitt invitert til...
Aslak Steinsbekk, Marit Solbjør
11.09.2008
Brukermedvirkning i helseforetak er lovpålagt (helseforetaksloven § 34). Helseforetakene har opprettet brukerutvalg på direktørnivå. Dette har ført til økt oppmerksomhet på brukere generelt, mens det...
Marit Solbjør, Aslak Steinsbekk
21.01.2011
Det er lovpålagt med brukermedvirking i de norske helseforetakene (lov om helseforetak § 35). Pasientenes og de pårørendes erfaringer skal gis en sentral plass i arbeidet med planlegging og drift av...