Marit Saunes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Hudavdelingen

St. Olavs hospital

og

Institutt for klinisk og molekylær medisin

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Hun har bidratt i utforming og bearbeiding av manus.

Marit Saunes er ph.d., spesialist i hud- og veneriske sykdommer, overlege og førsteamanuensis.

Artikler av Marit Saunes
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media