Marit Rønning

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marit Rønning

Irene Litleskare, Hege Salvesen Blix, Marit Rønning
23.10.2008
I Norge har vi et lavt forbruk av antibiotika til humant bruk (ATC-gruppe J01) i forhold til andre land i Europa, og det forskrives oftere smalspektrede antibiotika ( 1 , 2 ). Bruken av...
Hanne Strøm, Anders Engeland, Elisabeth Eriksen, Solveig Sakshaug, Marit Rønning
09.03.2006
Diabetes mellitus er en fellesbetegnelse for type 1-diabetes, som er en insulinmangelsykdom (de insulinproduserende cellene i pancreas er ødelagt via en autoimmun prosess), og type 2-diabetes som...
Jørgen G. Bramness, Svetlana Skurtveit, Kari Furu, Anders Engeland, Solveig Sakshaug, Marit Rønning
23.02.2006
Flunitrazepam (Rohypnol, Flunipam) har vært et mye omtalt og myteomspunnet benzodiazepin. Medikamentet var fra 1991 det mest solgte benzodiazepinsovemiddel i Norge, med en salgstopp i 1992 på 18...
Jørgen G. Bramness, Anne Margrethe Hausken, Solveig Sakshaug, Svetlana Skurtveit, Marit Rønning
22.09.2005
Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) ble introdusert som antidepressiver i Norge med preparatet fluvoksamin i 1990. I årene som fulgte fikk fire andre legemidler i gruppen...