Marit Rein

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marit Rein

Hilde Haugsgjerd, Sigrun Slapgard, Marit Rein, Ingeborg Moræus Hanssen, Trygve Wyller, Henrik Syse
09.08.2007
Klagen gjelder i hovedsak redaksjonell praksis for publisering av tilsvar og motinnlegg i Tidsskrift for Den norske lægeforening (Tidsskriftet). Journalist og forfatter Jon Hustad påklager manglende...