Marit Pedersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marit Pedersen

Marit Pedersen
09.02.2006
Sønbø Kristiansen har tre poeng: NPR-data kan ikke brukes til å beregne prevalens og insidens av alkoholrelaterte sykdommer, det kan være usikkerhet omkring riktigheten av diagnoser blant annet...
Marit Pedersen, Jenny Aasland, Jon H. Kaspersen, Håkon O. Leira, Hans O. Myhre
19.05.2005
Endovaskulær behandling brukes i stadig større utstrekning hos pasienter med sykdom i aorta ( 1 ). I Norge utføres endovaskulær behandling av aneurismer og disseksjoner bare ved...