Marit Lind

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Marit Lind (f. 1963) er Master of Business Administration. Hun er viseadministrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge og ledet frem til juni 2008 prosjektet «Langsiktig utvikling og omstilling i UNN»(LUO). Hun er ekstern representant i styret ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø og i styringsgruppen for Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Direktøren

Universitetssykehuset Nord-Norge

Artikler av Marit Lind
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media