Marit Kummen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marit Kummen

Ståle Ritland, Marit Kummen, Ingun Gjerde, Berit Taranrød
09.09.2004
Feilmedisinering er et stort problem på alle nivåer i helsevesenet. Flere ledd i legemiddelhåndteringen kan svikte. Ifølge en amerikansk undersøkelse er det påvist feil i forskrivningsfasen i 39 % av...
Nina Helen Mjøsund, Marit Kummen
18.11.2004
I Tidsskriftet nr. 17/2004 publiserte Ståle Ritland og medarbeidere en undersøkelse ved Sykehuset Buskerud om hvorvidt brukerne av «kurver» dokumenterer forskrivning av legemidler i samsvar med...