Marit Kristine Smedsrud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marit Kristine Smedsrud

Marit Kristine Smedsrud, Erlend Hem, Øivind Ekeberg,
30.06.2005
Anslagsvis 30 – 40 % av de som utsettes for en større ulykke utvikler psykisk sykelighet ett år etter hendelsen ( 1 ). Dette har ført til stor interesse for tidlig intervensjon for å forebygge...