Marit Figenschou

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marit Figenschou

Marit Figenschou
20.09.2007
Hvordan snakker helsepersonell i spesialisthelsetjenesten med pasientene? I 1998 fikk jeg diagnosen brystkreft, senere leddgikt og osteoporose. Hyppig kontakt med leger og fysioterapeuter i...
Marit Figenschou
29.05.2012
I diskusjon rundt økningen i antall uføre ser vi stadig at rasjonelle tiltak foreslås som virkemidler, som for eksempel endret sykmeldingspraksis, effektiviseringstiltak i sykehus og strengere...