Marit Bjørnvold

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marit Bjørnvold

Silje Alvestad, Marit Bjørnvold, Ellen Molteberg, Morten Lossius, Cecilie Johannessen Landmark
08.04.2019
David Benee Olsen og Arton Baftiu i Legemiddelverket skriver i Tidsskriftet at valproat er kontraindisert ved graviditet ( 1 ). Bruk av valproat i svangerskap gir betydelig økt risiko for medfødte...
Mia Tuft, Marte Årva, Marit Bjørnvold, John Aage Wilson, Karl O. Nakken
01.12.2015
Landau-Kleffner syndrome is a rare childhood-onset epileptic encephalopathy. The condition should be suspected if a child with normal development shows a fairly abrupt loss of established language...
Christine Olbjørn*, Marit Bjørnvold, Karl-Olaf Wathne, Peter Gaustad, Tore G. Abrahamsen
10.06.2000
Årlig diagnostiseres ca. 240 nye tilfeller av tuberkulose i Norge (fig 1). 20 – 25 av disse er barn og unge under 18 år, de fleste av utenlandsk opprinnelse (N. Brattås, Statens helseundersøkelser,...
Mia Tuft, Marte Årva, Marit Bjørnvold, John Aage Wilson, Karl O. Nakken
01.12.2015
Landau-Kleffners syndrom er en sjelden epileptisk encefalopati med debut i barneårene. Man bør mistenke tilstanden dersom et normalt utviklet barn nokså plutselig mister etablerte språkferdigheter...