Marit Bjartveit Krüger

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marit Bjartveit Krüger

Marit Bjartveit Krüger
30.01.2002
I høysesongen for julebord i 2001 besøkte en liten gruppe norske sykehusansatte en spesialklinikk i Leyden i Nederland for å lære om behandlingsmodeller for pasienter med spiseforstyrrelser. En av...
Marit Bjartveit Krüger
10.02.2002
Spesialisthelsetjenestens fremste oppgave er å utrede, diagnostisere og behandle pasienter som er henvist fra førstelinjetjenesten. Når en arbeidsoppgave er fullført, sammenfattes sykehistorie, funn...
Marit Bjartveit Krüger
30.09.2002
Alvorlig psykisk lidelse, også kalt sinnslidelse eller mer folkelig omtalt som galskap, sees sjelden i akutt form. Som lege husker du for alltid den første pasienten du møtte med alvorlig...
Marit Bjartveit Krüger
30.06.2000
Forekomsten av overvekt og fedme øker sterkt, både i industriland og i utviklingsland (1). Overvekt defineres som kroppsmasseindeks ≥ 25 kg per m2 (vekt dividert med høyde i andre potens). Fedme...