Mariken Meyer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Mariken Meyer er LIS1-lege ved Sykehuset Telemark. Hun var medforfatter av mini-metodevurdering om prokalsitonin ved Oslo universitetssykehus i 2017.

Artikler av Mariken Meyer
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media