Marijke Engbers

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marijke Engbers

Marijke Engbers
10.11.2001
I Tidsskriftet nr. 22/2001 understreker Stein Knardahl den viktige posisjonen vi behandlere har for å motvirke kronifisering av bl.a. ryggsmerter (1). Det er smerteatferd vi forholder oss til...
Marijke Engbers
17.06.2010
I Tidsskriftet nr. 8/2010 argumenterer M. Mathisen for at den foreslåtte forandringen i dialogmøter kommer til å binde opp altfor mange legeårsverk ( 1 ), legeårsverk som kunne ha vært brukt til...