Marie Sæthre Grøtting

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marie Sæthre Grøtting

Marie Sæthre Grøtting, Else Marit Løberg, Hans-Olaf Johannessen, Egil Johnson
24.05.2016
Oesophageal cancer is a relatively rare form of cancer, but the incidence is increasing in Norway and other Western countries. In 2014, 289 new cases (220 men) were registered in Norway. The...
Marie Sæthre Grøtting, Else Marit Løberg, Hans-Olaf Johannessen, Egil Johnson
24.05.2016
Oesophaguscancer er en relativt sjelden kreftform, men insidensen er økende i Norge og i andre vestlige land. I 2014 ble det registrert 289 nye tilfeller (220 menn) her i landet. Insidensen varierer...