Marie E. Sørensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marie E. Sørensen

Inger Sofie Olufsen, Marie E. Sørensen, Bjørn Bjorvatn
07.01.2020
In the period 1999/2000–2009/10, the prevalence of insomnia in Norway rose from 11.9 % to 15.5 % ( 1 ). A study published in 2018 showed a prevalence of 20 % ( 2 ). Insomnia leads to greater risk of...
Inger Sofie Olufsen, Marie E. Sørensen, Bjørn Bjorvatn
02.01.2020
I perioden 1999/2000–2009/10 økte forekomsten av insomni i Norge fra 11,9 % til 15,5 % ( 1 ). En studie publisert i 2018 viste en forekomst på 20 % ( 2 ). Insomni gir økt risiko for å utvikle...