Marie Bjørbak Alnæs

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marie Bjørbak Alnæs

Marie Bjørbak Alnæs, Torgeir Storaas
02.06.2021
An acute increase in tryptase levels is a reliable indicator of mast cell activation. Here, we present a case in which acute measurement of tryptase revealed a rare and potentially serious condition...
Marie Alnæs, Torgeir Storaas, Eva Stylianou, Anders Tøndell, Martin Sørensen
25.05.2021
Vi takker forfatterne A. Østrem og T. Øien for deres innspill om muligheten for å behandle allergi med immunterapi ( 1 ). Vi er enige i at mange kolleger i allmennmedisin trygt kan tilby sublingual...
Marie Bjørbak Alnæs, Torgeir Storaas
27.05.2021
Akutt tryptasestigning er diagnostisk for mastcelleaktivering. Vi presenterer her en kasuistikk der tryptase målt ved et akutt anfall påviste en sjelden og potensielt alvorlig tilstand. Kasuistikken...