Marianne Winther Munkerud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Marianne Winther Munkerud (f. 1971) er cand.pharm. og rådgivende farmasøyt for kommunehelsetjenesten.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Diakonhjemmet sykehusapotek

Artikler av Marianne Winther Munkerud
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media