Marianne Wesnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marianne Wesnes

Marianne Wesnes
13.01.2020
Margaretha Dramsdahl Aktivt liv med kronisk helsesvikt Rehabilitering. 234 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2019. Pris NOK 359 ISBN 978-82-450-2294-0 Dette er en lærebok som henvender seg til...