Marianne Valhovd

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marianne Valhovd

Marianne Valhovd, Odd Kildahl-Andersen
30.04.2003
Leverskade er en kjent bivirkning av en rekke medikamenter ( 1 ). Hyppigst sees en stigning i leverenzymnivå, uten at pasienten får kliniske symptomer på leversykdom. Det er beskrevet enkelte...