Marianne Trondsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marianne Trondsen

Per Egil Kummervold, Marianne Trondsen, Hege Andreassen, Deede Gammon, Per Hjortdahl
21.10.2004
Norske myndigheter uttrykker gjennom handlingsplanene Si@ og Samspill 2007 et klart mål om at pasienter skal kunne bruke Internett i kontakten med helsevesenet ( 1 , 2 ). En undersøkelse fra 2002...