Marianne Svendsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Marianne Svendsen (f. 1953) er bioingeniør og enhetsleder ved Laboratoriet barneklinikken, Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Artikler av Marianne Svendsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media