Marianne Sunde

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marianne Sunde

Arnfinn Sundsfjord, Marianne Sunde
06.11.2008
Menneskers og dyrs bruk av antibiotika anses for å være den viktigste årsaksfaktoren til seleksjon og spredning av antibiotikaresistente bakterier ( 1 ). Antibiotika påvirker ikke bare...