Marianne Røynesdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Marianne Røynesdal er jurist og sosionom og barnevernleder i Voss kommune.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Marianne Røynesdal
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media