Marianne Røkke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marianne Røkke

Stian Halse, Marianne Røkke, Gregor Bachmann-Harildstad
10.01.2017
A previously healthy woman in her twenties presented with a large, fluctuating swelling on the cheek barely two weeks after surgery for a small pleomorphic adenoma in the right parotid gland (Fig. 1...
Stian Halse, Marianne Røkke, Gregor Bachmann-Harildstad
10.01.2017
En tidligere frisk kvinne i 20-årene innkom med en stor, fluktuerende hevelse på kinnet snaut to uker etter operasjon for et lite pleomorft adenom i høyre parotiskjertel (bilde 1). Det ble aspirert...