Marianne Riksheim Stavseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marianne Riksheim Stavseth

Marianne Riksheim Stavseth
22.02.2021
Christer Thrane Statistisk dataanalyse på 1-2-3 140 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2020. Pris NOK 229 ISBN 978-82-02-63851-1 Statistisk dataanalyse på 1-2-3 er en enkel innf...
Marianne Riksheim Stavseth
25.05.2020
Det er ofte usikkerhet knyttet til valg av statistiske metoder og vurdering av tilhørende forutsetninger. Med sensitivitetsanalyser kan vi vurdere robustheten til konklusjoner som trekkes fra...