Marianne A. Riise Bergsaker

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marianne A. Riise Bergsaker

Torbjørn Wisløff, Tore G. Abrahamsen, Marianne A. Riise Bergsaker, Øistein Løvoll, Ivar Sønbø Kristiansen
19.10.2006
Hensikten med denne artikkelen er å peke på de spesielle utfordringer som reiser seg i forbindelse med evaluering av vaksinasjonsprogrammer. I artikkelen vil vi først beskrive hovedprinsippene i...
Hanne Nøkleby, Marianne A. Riise Bergsaker
05.10.2006
Vaksiner er et klassisk eksempel på det såkalte forebyggingsparadokset. Vellykket forebygging gjør den forebyggede tilstanden usynlig. Vi glemmer at den eksisterer. Dermed blir eventuelle negative...
Camilla Stoltenberg, Siri Helene Hauge, Marianne A. Riise Bergsaker, Hanne Nøkleby, Per Magnus
11.02.2014
Bjørn Haneberg og medarbeidere tar i sin kronikk i Tidsskriftet nr. 22/2013 opp viktige aspekter ved de rådene som gis om bruk av influensavaksiner ( 1 ). Influensa kan ha alvorlige konsekvenser for...