Marianne Molin

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marianne Molin

Marianne Molin, Nancy Odden, Lisa Ha, Trine Næss Henriksen, Katinka Stray Frazier, Anette Skarpaas, Martin Frank Strand, Ane Cecilie Westerberg
17.09.2013
Although the public debate on the use of industrially manufactured trans fat in foods has abated, a possible amendment to the regulations is now being prepared. From a health point of view, reducing...
Marianne Molin, Nancy Odden, Lisa Ha, Trine Næss Henriksen, Katinka Stray Frazier, Anette Skarpaas, Martin Frank Strand, Ane Cecilie Westerberg
17.09.2013
Den offentlige debatten om bruk av industrielt fremstilt transfett i mat har avtatt, men nå jobbes det med en mulig endring av regelverket. Fra et helsemessig synspunkt er det gunstig å begrense...
Marit Kolby Zinöcker, Line E. Vogt, Marte Ottesen, Ida Marie Pedersen, Live Torgersrud Haug, Elin Sørli Kildahl, Sophie Holst Eckbo, Marianne Molin
15.03.2016
At kostholdsrelaterte lidelser behandles med medikamenter hos lege, er svært vanlig. At de samme lidelser forebygges ved hjelp av personer med forskningsbasert ernæringskompetanse, er en sjeldenhet...