Marianne Madland Hagesæther

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: hagesm@ous-hf.no

Marianne Madland Hagesæther er lege i spesialisering i klinisk farmakologi ved Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo universitetssykehus, og medlem i Kompetansegruppe for plante- og sopptoksiner.

Artikler av Marianne Madland Hagesæther
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media