Marianne Klungland Bahus

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marianne Klungland Bahus

Reidar Pedersen, Marianne Klungland Bahus, Erik Martinsen Kvisle
14.06.2007
Den medisinske utviklingen har ført til at flere pasienter dør etter at det er tatt en beslutning om at livsforlengende behandling skal innstilles, og ikke fordi det er umulig å forlenge pasientens...