Marianne Jensen Hjermstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Marianne Jensen Hjermstad (f. 1962) er sykepleier, dr.philos. og forsker ved Kompetansesenter for lindrende behandling, Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus, Ullevål og førsteamanuensis ved European Palliative Care Research Centre, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Kompetansesenter for lindrende behandling, Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus

og

Institutt for medisinske basalfag

Universitetet i Oslo

Artikler av Marianne Jensen Hjermstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media