Marianne Jensen Hjermstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marianne Jensen Hjermstad

Jon Håvard Loge, Marianne Jensen Hjermstad, Stein Kaasa
23.02.2006
Delirium er en vanlig komplikasjon til akutt somatisk sykdom, særlig hos gamle. Tilstanden kjennetegnes av raskt oppstått kognitiv svikt, svingende bevissthetsnivå, forstyrret søvnrytme og enten...
Irmelin Bergh, Nina Aass, Dagny Faksvåg Haugen, Stein Kaasa, Marianne Jensen Hjermstad
10.01.2012
The Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) is the most widely used instrument for assessing symptoms in palliative medicine. A new, revised version, ESAS-r, has recently been developed, and it is...
Marianne Jensen Hjermstad
20.03.2000
Transplantasjon av stamceller fra blod eller beinmarg fra en frisk donor (allogen) har gitt en betydelig bedret prognose med 60 – 70 % sykdomsfri overlevelse for selekterte pasienter med kronisk...
Irmelin Bergh, Nina Aass, Dagny Haugen, Stein Kaasa, Marianne Jensen Hjermstad
10.01.2012
I palliativ medisin er Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) det mest brukte skjemaet for kartlegging av symptomer. Det foreligger nå en ny, revidert versjon, ESAS-r, som anbefales innført i...