Marianne Catharina Astor

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Marianne Catharina Astor (f. 1968) er stipendiat, overlege og spesialist i indremedisin og i endokrinologi. Forfatteren har bidratt til utforming av artikkelen og kritisk revisjon av innholdet, spesielt med henblikk på tolking av prøvesvar og diskusjon omkring elektrolyttforstyrrelser. Hun har godkjent den innsendte versjonen.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Haukeland universitetssykehus

og

Klinisk institutt 2

Universitetet i Bergen

Medisinsk avdeling

Artikler av Marianne Catharina Astor
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media