Marianne Bjørkholt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

DPS Strømme 

Klinikk for psykisk helse

Sørlandet sykehus

Hun har bidratt med datainnsamling, tolkning av data, litteratursøk, utarbeiding/revisjon av selve manuset og har godkjent innsendte manusversjon.

Marianne Bjørkholt (f. 1977) er spesialist i psykiatri og overlege.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Marianne Bjørkholt
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media