Marianne Bahus

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marianne Bahus

Marianne Bahus, Reidun Førde
14.10.2014
Pasientautonomiprinsippet skal stå sterkt. Det er ikke ønskelig med en svekking av pasientrettighetene, men de bør lovbestemmes og tolkes/praktiseres på en måte som både ivaretar pasientenes...
Marianne Bahus, Reidun Førde
29.04.2014
Leger kan bli stilt overfor et profesjonsetisk dilemma når de møter pasienter som nekter blod eller blodprodukter på grunn av en alvorlig overbevisning. Her står det mye på spill, både for lege og...